swap คืออะไร ? ถ้าไม่อยาก เสียเงินให้โบรกเกอร์ ต้องอ่านสิ่งนี้ ?

swap คืออะไร
โปรกเกอร์ Exness

Swap forex คืออะไร ?

ในการทำธุรกรรมการเงิน กับธนาคาร มักจะต้องเจอกับค่าธรรมเนียม และ อัตราดอกเบี้ย สำหรับในตลาด Forex ก็เช่นกัน มีทั้งค่าธรรมเนียม และ อัตราดอกเบี้ย โดยส่วนใหญ่นักเทรด (Trader) จะนึกถึงแต่ค่าธรรมเนียมที่มาในรูปแบบของค่า Spread แต่จะไม่ค่อยรู้จักกับอัตราดอกเบี้ยที่มาในรูปแบบของค่า Swap ว่า swap คืออะไร

โดยเฉพาะนักเทรด (Trader) ที่ยังไม่เคยถือออเดอร์ข้ามคืน ก็อาจจะยังไม่ทราบว่า ค่า Swap เป็นค่าอะไร และ จะเกิดขึ้นเมื่อใด แต่สำหรับนักเทรด (Trader) ที่เคยถือออเดอร์ข้ามคืนมาแล้ว ก็อาจจะรู้จักกับค่า Swap มาบ้าง แต่อาจจะยังไม่เข้าใจว่า ทำไมค่า Swap นั้น ยิ่งซื้อขาย Lot จำนวนมาก แล้วทิ้งไว้ข้ามคืน ก็จะยิ่งเสียค่า Swap จำนวนมาก วันนี้เราจึงจะมาอธิบายกันในเรื่องค่า Swap ดังนี้

swap คืออะไร

swap คืออะไร ? เกิดขึ้น ได้อย่างไร?

สำหรับเรื่องความหมายของ swap คืออะไร เราสามารถอธิบาย ให้ทุกท่านเข้าใจ อย่างง่ายได้ นั่นก็คือ Swap (ออกเสียงว่า “สะ-วอป”) หมายถึง อัตราดอกเบี้ย ที่เราอาจจะได้รับหรืออาจจะต้องจ่ายไปหากเราถือออเดอร์ไว้ข้ามคืน เมื่อค่า Swap แสดงค่าเป็นบวก หมายความว่า เราจะได้รับดอกเบี้ย แต่ถ้าหากค่า Swap แสดงค่าเป็นลบ นั่นหมายความว่า เราจะต้องจ่ายดอกเบี้ย

ซึ่งในแต่ละออเดอร์จะมี การคิดค่า Swap นี้ ก็ต่อเมื่อนักเทรด (Trader) ได้ทำ การถือออเดอร์ข้ามคืน  โดยมีข้อแนะนำ คือ นักเทรด (Trader) ควรหลีกเลี่ยง การถือออเดอร์ Sell ทิ้งไว้ในคืนวันพุธ เนื่องจากจะมี การยกเอาค่า Swap ของวันเสาร์ – อาทิตย์ (+วันนักขัตฤกษ์ ) มาคิดรวมในวันนี้ 

โดยค่า Swap นั้นเกิดขึ้นจาก การที่นักเทรด (Trader) ทำ การเปิดออเดอร์เกิน 24 ช.ม. (ข้ามคืน) ซึ่งจะต้องยึดเวลาเริ่มต้นที่  5 PM  ของเมืองหลวง New York เป็นหลัก หากเปรียบเทียบเป็นเวลาประเทศไทย ก็คือ เริ่มช่วงตี 4   แต่ละโบรกเกอร์ (Broker) จะเริ่มเปิดตลาดเป็นเวลาเดียวกันกับที่ตลาด Forex ทั่วโลกเปิด คือ เวลา 04.00 น. ตรงกับวันจันทร์ และ ปิด เวลา 04.00 น.เช้าวันเสาร์  ตามเวลาประเทศไทย 

swap long short คือ

ข้อดีของ swap คืออะไร

ค่า swap นั้น มีทั้งข้อดี และข้อเสีย ให้พวกเราได้ศึกษา และเลือกนำไปใช้กัน ในส่วนแรก เราจะนำเสนอก่อนว่า ข้อดีของ swap คืออะไร ที่เรานั้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการเทรด Forex ได้ ดังนี้

1. เช่นเดียวกับการฝากเงินในธนาคาร เราสามารถนำดอกเบี้ยมาทำกำไรได้ ในขณะที่เปิดออเดอร์ Buy ซึ่งจะได้รับเงินทั้งดอกเบี้ย และ เงินต้น

2. การเทรดแบบ Hedging หรือ Carry Trade โดยเน้นคู่สกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่างกันสูง

3. ในกรณีที่เราถือออเดอร์ข้ามคืนแล้ว มีค่า Swap เป็นบวก เราสามารถสร้างกำไรได้จาก การคิดอัตราดอกเบี้ยนั้น

ข้อเสียของ swap คืออะไร

ในอีกด้านหนึ่งก็คือ ข้อเสียของค่า swap ที่เราจะต้องระมัดระวัง เนื่องจากมันไม่เป็นประโยชน์ ต่อการเทรด Forex เราได้รวบรวมข้อเสียของ swap มาให้ทุกท่านได้ศึกษากันแล้ว ไปดูกันเลยว่า ข้อเสียของ swap คืออะไร ดังนี้

1. ใน การคิดค่า Swap ส่วนใหญ่ หากมีค่าเป็นบวก ก็จะได้รับดอกเบี้ยน้อย และ ในทางกลับกัน หากมีค่าเป็นลบ ก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูง

2. บางโบรกเกอร์ การคำนวณค่า Swap ไม่ชัดเจนแน่นอน

3. นักเทรด (Trader) จะต้องเสียเงินจ่ายดอกเบี้ยทุกครั้ง หากถือออเดอร์ข้ามคืน และ มีค่า Swap ที่เป็นลบ

ตารางค่า swap

                     สูตรคำนวณค่า Swap 

Swap = (มูลค่า 1 pip * อัตราค่า Swap * จำนวนคืน) /10

ตัวอย่าง การคำนวณค่า Swap Forex เมื่อเปิดออเดอร์ EUR/USD 1 Lot ด้วยบัญชีเงิน EURO จำนวน 1 คืน โดยสามารถคำนวณได้ ดังนี้

                1 Lot เท่ากับ 100,000

                1 Pip เท่ากับ $10

                Swap Rate หรือ อัตราค่า Swap เท่ากับ 0.54

จากสูตรคำนวณค่า Swap

                       Swap = (มูลค่า 1 pip * อัตราค่า Swap * จำนวนคืน) /10

                       Swap = (10 * 0.54 * 1) /10

ดังนั้น

ค่า Swap ที่คำนวณได้ เท่ากับ 0.54

การดูค่า Swap จากโปรแกรม MT4

ในการหาค่า Swap นั้น สามารถดูได้จาก โปรแกรม MT4 และ เครื่องมือที่แต่ละโบรกเกอร์ (Broker) ได้มีไว้ให้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเทรด (Trader) จึงทำให้นักเทรด (Trader) มือใหม่นั้น ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องการคำนวณค่า Swap อีกต่อไป ซึ่งการดูค่า Swap ในโปรแกรม MT4 สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

  1. ไปที่โปรแกรม MT 4 
  2. จากนั้นเลือกเมนู View
  3. เลือก Market Watch
  4. คลิกขวาที่คู่สกุลเงินที่เราต้องการจะดู
  5. เลือก Symbols
  6.  คลิกที่ Properties ก็จะปรากฏค่า Swap ให้เห็น
Swap-forex

*** ซึ่งในโปรแกรม MT4 นี้ จะมีทั้งค่า Swap ออเดอร์ Buy กับ ค่า Swap ของออเดอร์ Sell จะมีหน่วยเป็น pip

สรุป ควรใช้ค่า swap อย่างไร ?

จากบทความเรื่อง swap คือ อะไร เราก็จะเห็นได้ว่า ค่า swap มีทั้งข้อดี และข้อเสีย ที่แตกต่างกันออกไป นักเทรด (Trader) ที่ดี จะต้องทำการศึกษา หาความรู้อย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ แล้วสามารถคิดวิเคราะห์ให้ได้ว่า ช่วงเวลาใด เราควรใช้ประโยชน์จากค่า swap และช่วงเวลาใด เราไม่ควรใช้ค่า swap นั่นเอง


โปรกเกอร์ XM