กราฟแท่งเทียน คือ อะไร ? การวิเคราะห์แท่งเทียนขั้นสูง และ ดูกราฟแท่งเทียน สัญญาณ กลับ ตัว กราฟ แท่ง ?

กราฟแทงเทียน
โปรกเกอร์ Exness

หากท่านต้องการประสบความสำเร็จ ในการเทรดForex สิ่งที่สำคัญคือ จะต้องเทรดอย่าง เป็นระบบ ใช้การวิเคราะห์กราฟ ก่อนที่จะตัดสินใจ เปิด – ปิดออเดอร์ ไม่ควรใช้เพียงอารมณ์ ดังนั้นวันนี้เราจึงมานำเสนอเกี่ยวกับ เรื่องของ กราฟแท่งเทียน หรือ CandleStick Chart Forex เนื่องจาก เป็นกราฟที่นักเทรดนิยมใช้ในการซื้อขาย หรือเทรด มากที่สุด ซึ่งสามารถศึกษาหาความรู้ เพื่อนำไปใช้ประกอบการซื้อขาย หรือเทรด Forex ได้ดังนี้

กราฟแท่งเทียน

CandleStick Chart Forex คืออะไร ? หมายถึงอะไร ?

สำหรับคำว่า CandleStickChart Forex นักเทรดชาวไทย เรียกว่า กราฟแท่งเทียน เนื่องจากเป็นกราฟที่มีลักษณะเป็นแท่ง และมีไส้อยู่ตรงกลาง มีรูปร่างคล้ายกับเทียน ซึ่งเป็นกราฟที่แสดงผลของราคาที่กำลังเกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง ขึ้นอยู่กับ การเลือกช่วงเวลาของการเทรด ว่าต้องการดูช่วงเวลาแบบไหน

เช่น รายนาที ราย 5 นาที ราย 15 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1 วัน เป็นต้น ซึ่งช่วงเวลา จะเป็นตัวกำหนด ความยาวของกราฟแท่งเทียน

เมื่อกราฟแท่งเทียน มีสีเขียว หมายถึง การมีแรงซื้อ จำนวนมาก หรือราคาขึ้น แต่ถ้าหาก กราฟแท่งเทียน มีสีแดง หมายถึง การมีแรงขาย จำนวนมาก หรือราคาลง

รูปแบบ กราฟแท่งเทียน

รูปแบบของ กราฟแท่งเทียน หรือ CandleStick Chart Forex

รูปแบบที่ 1 : Doji

เป็นกราฟที่ ที่มีการอ่านค่า ง่ายที่สุด และการแสดงผล ของราคาเปิด กับราคาปิด จะอยู่ในตำแแหน่งที่ใกล้เคียงกัน บางครั้งก็จะอยู่จุดเดียวกัน ท่านสามารถสังเกตได้ว่า หากค่าเงิน ของสกุลเงินใด มีความผันผวนสูงมากในช่วงเวลานั้น การเกิด Doji จะเป็นสัญญาณ ที่คอยบอกว่า Trend จะมีการเปลี่ยนแนวโน้มในเร็วๆ นี้

หากเป็นช่วงขาขึ้น แล้วเกิด Doji ก็อาจจะคาดการณ์ได้ว่า ราคาอาจจะมีการปรับฐาน หรือเปลี่ยนเป็นขาลง และในทางกลับกัน หากเป็นช่วงขาลง แล้วเกิด Doji ก็อาจจะคาดการณ์ ได้ว่า ราคาอาจจะมีการปรับขึ้นบ้าง หรือเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้น

ประเภท แท่งเทียน doji

รูปแบบที่ 2 : Hammer

รูปแบบ Hammer หรือที่นักเทรดเรียกกันว่า กราฟ รูปแบบค้อน โดยแสดงจุดกลับตัว หลังจากที่ราคาลงมาสักพักหนึ่ง แล้วได้มีแรงซื้อกลับค่อนข้างมาก ทำให้ตลาดปิด ณ ราคาจุดสูงสุด หรือเกือบจะสูงสุด

เมื่อกราฟเป็นรูปแบบ Hammer แล้ว เราจะต้องดูแท่งเทียนต่อไปด้วย ว่าเป็นแท่งอะไร หากเป็นแท่งสีเขียวอาจจะหมายความว่า ราคามีโอกาสกลับตัวขึ้นไปได้

แท่งเทียน hammer

รูปแบบที่ 3 : Hanging Man

รูปแบบ Hanging Man หรือที่นักเทรดเรียกกันว่า กราฟรูปแบบคนแขวนคอ โดยแสดงผล ตรงกันข้าม กับรูปแบบค้อน คือ เมื่อถึงจุดกลับตัวหลังจากที่ราคาขึ้นมาสักพักหนึ่ง แล้วได้มี แรงขายเข้ามา ทำให้ตลาดปิด ณ ราคาจุดต่ำสุด

เมื่อกราฟ เป็นรูป Hanging Man แล้ว เราจะต้องดูแท่งเทียนต่อไปว่าเป็นแท่งอะไร หากเป็น แท่งสีแดง ราคาลงต่อ จนทำจุดต่ำสุดใหม่ นั่นหมายความว่า ราคามีโอกาสลงต่อเรื่อยๆ หรืออาจจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลง

รูปแบบ hanging man

รูปแบบที่ 4 : Engulfing Pattern

รูปแบบ Engulfing Pattern หรือที่นักเทรดเรียกกันว่า รูปแบบกลืนกิน ซึ่งเป็นรูปแบบ ที่แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1. Bullish Engulfing 

หมายถึง การที่ ราคาอาจจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้น เนื่องจากมีแรงซื้อเข้ามา และเหนือกว่าแรงขายมาก ทำให้ราคานั้นพุ่งขึ้นสูง เป็นช่วงที่แรงซื้อเข้ามาควบคุมราคา อาจจะทำให้ ราคามีโอกาสขึ้นต่อได้อีก เราเรียกว่า กระทิงกินหมี

รูปแบบ Bullish Engulfing

2. Bearish Engulfing

หมายถึง การที่ราคาอาจจะเปลี่ยนแนวโน้ม เป็นขาลง เนื่องจากมีแรงขาย มากกว่าแรงซื้อ ทำให้ราคามีโอกาสลงต่อ ซึ่งมีเป็นผลที่ตรงกันข้ามกับ Bullish Engulfing เราเรียกว่า หมีกลืนกระทิง

รูปแบบ Bearish Engulfing

ความหมายต่างๆ ของ ตัวแท่งเทียน และไส้เทียน

  • ตัวแท่งเทียน ที่มีลักษณะสั้น แสดงว่า มีความแข็งแรง ของแรงซื้อ หรือแรงขายน้อย มีการปรับราคา เพียงเล็กน้อย
  • ตัวแท่งเทียน ที่มีลักษณะยาว แสดงว่า มีความแข็งแรง ของแรงซื้อ หรือแรงขาย อย่างมาก
  • ไส้เทียน เกิดขึ้นได้ เนื่องจาก ราคามีการเปลี่ยนแปลง มีทั้งแรงซื้อ และแรงขาย
  • ไส้เทียน ด้านล่างยาว แสดงว่า มีแรงซื้อ จำนวนมาก แรงขาย แนวโน้มขาลง อ่อนแอลง
  • ไส้เทียน ด้านบนยาว แสดงว่า มีแรงขาย จำนวนมากกว่า แรงซื้อ แนวโน้มขาขึ้น อ่อนแอลง

สรุป ควรวิเคราะห์ CandleStick Chart Forex ก่อนเทรดทุกครั้ง

จากที่ได้ศึกษาเรื่อง CandleStick Chart Forex มาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า การวิเคราะกราฟแท่งเทียน จะเปตัวช่วย ที่ทำให้เราสามารถคาดการณ์ แนวโน้มของราคา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น เราจึงควรที่จะ วิคราะห์กราฟแท่งเทียน หรือวิเคราะห์ Candle Stick Chart ก่อนที่จะทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex ทุกครั้ง เพื่อ Margin ที่เพิ่มขึ้น


โปรกเกอร์ XM